630 mln zł wpływów abonamentowych w 2013 roku

KRRiT opublikowała w ostatni dzień marca sprawozdanie ze swojej działalności w 2013 roku, według którego wpływy z abonamentu wyniosły 630 milionów złotych.

Sprawozdanie to zostało wysłane przez KRRiT do Sejmu, Senatu i Prezydenta RP wraz z informacją o bieżących problemach radiofonii i telewizji w poprzednim roku oraz strategią na lata od 2014 do 2016. W swoim sprawozdaniu Krajowa Rada podkreśla, że wzrost wpływów abonamentowych spowodowany był przede wszystkim poprawą ściągalności zaległości. Rok wcześniej przychody z opłat abonamentowych wyniosły 550 mln zł. Wpływy abonamentowe przekazane w 2013 roku były na poziomie środków przekazanych w roku 2009. Natomiast najwyższa kwota jaką udało się zebrać z wpływów abonamentowych, wyniosła 905,1 mln zł, i została przekazana w 2003 roku.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaprezentowała również prognozę na 2014 rok. Według niej łączne wpływy abonamentowe i pozaabonamentowe mają wynieść 650 mln zł. TVP ma otrzymać z tego aż 354 mln zł. Polskie Radio dostanie 158 mln zł, a rozgłośnie regionalne – 138 mln zł. W 2013 r. terminowo opłatę abonamentową zapłaciło jedynie co czwarte gospodarstwo domowe.


Tytuł: 630 mln zł wpływów abonamentowych w 2013 roku